Con España a Cuesta

Un espai d’anàlisi política amb el seu característic estil rigorós, independent, crític i plural, presentat per Carlos Cuesta. A més compta amb experts en les diferents matèries i amb analistes polítics crítics, que repasen l’actualitat.

Share This
Weborama Pixel